สัตว์เลี้ยงประเภทสวยงามในบ้านเรานิยมเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินกันเป็นอย่างมาก ปลาสวยงาม ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้นิยมพันธุ์ปลาสวยงามต่างแสวงหามาครอบครอง แต่ละพันธ์จะสวยงามขนาดไหน

1. ปลาตะพัด

ปลาตะพัด เป็นชื่อที่เรียกกันในภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด ในภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเรียกปลาชนิดนี้ว่า ปลาหางเข้ เป็นปลาหายาก ใกล้ศูนย์พันธ์ุในธรรมชาติ ลำตัวยาว ด้านนข้างแบน มีเกล็ดใหญ่ ปากใหญ่ ฟันแหลม ครีบหลัง และครีบก้นยาวไปจนสุดบริเวณครีบหาง มีหนวด 1 คู่ ฟักไข่ในปาก เนื้อมีรสชาติอร่อย นิยมใช้ทำเป็นอาหาร ในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทย และ เป็นที่นิยมในหมู่นักเลี้ยงปลา

2. ปลาเสือตอ

ปลาเสือตอ มีรูปร่างแบนข้าง ปากยาวสามารถยืดได้ ครีบก้นเล็ก มีก้านครีบแข็ง 3 ชิ้น หลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็งมีเงี่ยง 13 ชิ้น ตอนหลังเป็นครีบอ่อน พื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำ มีแถบสีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 แถบ หรือ 7 แถบ ส่วนหัวมีลักษณะลาดเอียงมาก ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง ตอนหลังเป็นก้านครีบอ่อน พื้นลำตัวสีเหลือน้ำตาล จนถึงสีส้มอมดำ แถบสีดำคาดขวางลำตัว อาศัยอยู่เป็นฝูง พบมากในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำโขง มีขนาดลำตัวโตสุดประมาณ 40 เซนติเมตร หนักถึง 7 กิโลกรัม แต่ปัจจุบัน ไม่มีรายงานการพบมานานแล้ว จนเชื่อว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติแล้วในประเทศไทย

3. ปลากัดไทย

ปลากัดไทย เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก รูปร่างเพรียวยาว แบนข้าง หัวมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวจรดครีบหาก หางแบนกลม ริมฝีปากหนา ตาโร ครีบอกคู่แรกยาว ตัวเมียสีจะซีดอ่อนกว่าตัวผู้ พบได้ในแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 6 เซนติเมตร พบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่งที่มีขนาดตื้นพื้นที่เล็กทั้งในภาคกลางและภาคเหนือในประเทศไทยเท่านั้น สถานะปัจจุบันในธรรมชาติถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสารเคมีที่ตกค้าง มีพฤติกรรมชอบอยู่ตัวเดียวในอาณาบริเวณแคบ ๆ เพราะดุร้ายก้าวร้าวมากในปลาชนิดเดียวกัน 

4. ปลากระดี่มุก

มีลักษณะคล้ายปลากระดี่หม้อ ครีบหลัง ครีบหางมีขนาดใหญ่ มีก้านครีบอ่อนยาวเป็นเส้นริ้ว ลำตัวสีน้ำเงินจาก มีแถบสีดำจางพาดยาวไปถึงโคนหาง ท้องมีสีส้มสด หรือสีเหลือง อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม พบมากในแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ครีบท้องเป็นสีส้มสดหรือสีเหลือง มีความยาวเต็มที่เฉลี่ย 10-12 เซนติเมตร มีพฤติกรรมมักอาศัยอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก ๆ ในแหล่งน้ำที่มีค่าของน้ำมีความเป็นกรดต่ำกว่าค่าของน้ำปกติ โดยจะพบในเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น นิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงาม โดยเฉพาะในตู้ไม้น้ำ

5. ปลาฉลามหางไหม้

เป็นปลาที่มีรูปทรงเพรียวยาวว ตาโต ปากเล็ก ขยับปากอยู่ตลอดเวลา เกล็ดมีขนาดเล็ก สัดส่วนของครีบเหมาะสมกับลำตัว ครีบหางเว้าเป็นแฉกลึก สีของลำตัวเป็นสีนเงินแวววาว ด้านหลังสีเขียวปนเทา นิยมอยู่เป็นฝูง พบมากในลุ่มแม่นำเจ้าพระยา เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย  มีขนาดโตเต็มที่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร นิยมอยู่เป็นฝูง หากินตามใต้พื้นน้ำ ในอดีตพบชุกชุมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในประเทศไทย

6. ปลากระเบนลายเสือ

ปลากระเบนลายเสือเป็นปลากระเบนน้ำจืดชนิดหนึ่ง รูปร่างเหมือนปลากระเบนชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน หางยาว โคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ 1 หรือ 2 ชิ้น ที่สามารถงอกใหม่ได้เมื่อหลุดหรือหักไป หางไม่มีริ้วหนัง พื้นลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเหลือง กลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบ ๆ มีจุดดำคล้ายลายของเสือดาวกระจายอยู่ทั่วตัวไปจนปลายหาง อันเป็นที่มาของชื่อ พื้นลำตัวด้านล่างสีขาว หากินตามพื้นท้องน้ำโดยอาหารได้แก่ ปลาขนาดเล็ก, สัตว์หน้าดิน และสัตว์มีเปลือก จะว่ายขึ้นมาหากินบริเวณผิวน้ำบ้างเป็นบางครั้ง มีขนาดประมาณ 40 เซนติเมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น